Om oss

Vår historia, kvalitet och vision

Utveckling på Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB tillsammans med EU

På TL Ystad AB ingår vi ett utvecklingsprojekt som har stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med projektet är att utbilda personalen i det förändringsarbete som det innebär att digitalisera produktionen i verksamheten. Från individnivå till inlärning av nya mjukvaror och system. Vi ställer därmed om vår analoga tillverkning till att bli digital. Projektet varar fram till augusti 2023 då vi räknar vara klara med hela processen.

europeiska unionen

Historien om Tandtekniska Laboratoriet från start till idag

1932 – 1950

Grundaren av TL Carl Linderoth började sin karriär runt 1932. Han arbetade då som lärling hos Tandläkare Axel Andersson i Lövestad. Carl antingen gick eller cyklade en halv mil varje dag för att ta sig till arbetet på kliniken. Tandläkaren utförde själv tandtekniken på den tiden, så att ta in en hjälpreda var något helt nytt.

1942 flyttade Axel Andersson sin verksamhet till Ystad och Carl Linderoth följde med. Med tiden växte laboratoriet och man började hjälpa fler och fler tandläkare. Med tiden tog Carl Linderoth över laboratoriet. Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB startades 1 augusti 1950 på Hamngatan 1 i Ystad.

Det fanns ingen tandteknikerutbildning på den tiden. Carl Linderoth gick under sin yrkesverksamma tid flera utbildningar i Tyskland.

tandtekniska-laboratoriet-ystad-calle
tandtekniska-laboratoriet-ystad-1977

1955 – 1977

1 oktober 1955 flyttar Tandtekniska Laboratoriet till Stortorget 10 i Ystad.

1 april 1966 flyttar Tandtekniska Laboratoriet till den nya lokalen på Lilla Östergatan 21. Denna fastighet byggdes för att samla stadens hantverkare såsom tandtekniker, guldsmeder med flera.

1 juni 1977 tar kompanjonerna Jan Linderoth och Tommy Nilsson över driften av Tandtekniska Laboratoriet (se bilden).

2002 – 2017

1 september 2002. Jan har nyligen köpt Tommys del av Tandtekniska Laboratoriet och går med i Praktikertjänst AB. Anders Linderoth anställs som kostnadsställeansvarig ihop med Jan.

1 januari 2007. Anders Linderoth tar över hela driften av Tandtekniska Laboratoriet Ystad PTJ

1 maj 2016. Anders Linderoth köper loss verksamheten från Praktikertjänst och återskapar Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB.

I dagsläget är Tandtekniska Laboratoriet ett modernt fullservicelaboratorium med senaste tekniken. Fler än fyrtio skickliga medarbetare servar tandläkare främst i Sverige men även internationellt. Tandtekniska Laboratoriets mål att vara ett av Sveriges främsta dentallaboratorium går som en röd tråd genom hela produktionen. Kvalitet står alltid högst på agendan och finns präglat i allt Tandtekniska Laboratoriet gör i texten: ”God service och hög kvalitet”, sedan 1950.

Tre generationer Linderoth 2002
kvalitetsdokument-tl-2016skugga
Auktorisationsstampel

Kvalitetsdiplomering och auktorisation

Årligen uppdaterar vi vårt kvalitetsdiplom som följer Sveriges tandteknikerförbund stränga direktiv. På så vis håller vi vårt kvalitetssystem under ständig kontroll.

Våra produkter uppfyller kraven i lagen 1993:584 om medicintekniska produkter samt kraven i bilaga 1 och 8 i läkemedelverkets föreskrifter LVFS 2003:11

Det märks på våra arbeten att vi har en fungerande kvalitetskontroll genom hela arbetet.

De tandläkare som arbetat med oss i över 30 år kan intyga vår goda kvalitet.

Auktorisation är en sorts certifiering eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder. Auktorisation kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan anmäla om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs.

Genom en tydlig kompetens- och kvalitetsklassificering av tandtekniska laboratorier kan medlemmar i branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund ansöka om en auktorisering. Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till företagens kunder.

Tandläkarens och det tandtekniska laboratoriets relation bör präglas av ömsesidigt förtroende där tandläkaren i egenskap av köpare måste kunna vara säker på att det tandtekniska arbetet uppfyller de krav som patientsäkerheten och produktsäkerhet ställer. En konsekvens är att det behöver finnas någon dokumentation som styrker detta.

Sveriges Tandteknikerförbund inför nu en frivillig auktorisation av tandtekniska medlemsföretag som innebär att efter ansökan så blir man certifierad som auktoriserad verksamhet där förbundet har en övervakande roll och dit man kan anmäla om ett laboratorium inte lever upp till de krav som ställs. Certifikatet gäller i två år och ska därefter förnyas.
Revision av certifierade verksamheter utförs. Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kravspecifikationen kan auktorisationen dras tillbaka, varefter ny certifiering sker efter genomgånget test.

Krav som ställs vid ansökan för att få branchorganisationen Sveriges tandteknikerförbunds auktorisation är:
– Medlemskap i Sveriges Tandteknikerförbund.
– Godkänd kvalitetssäkring ”kvalitetslednings system”.
– Att följa lagen 1993:584 om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11.
– Registrering hos Läkemedelsverket som tillverkare av specialanpassade
medicintekniska produkter.

Vår målsättning

Målsättningen på TL är att vara ett av Sveriges främsta dentallaboratorium.

Vår vision

God personlig service och hög kvalitet

Vår affärsidé

Sedan 1950 har TL levererat svensk tandteknik till kunder inom privat och offentlig tandvård. Med vår erfarenhet och senaste teknik ger vi våra kunder en produkt för optimal tandvård.

Anders_Linderoth2