Apnékurs med Professor Lars Bondemark den 10 oktober Kl. 12:00

 

TL Academy

har nöjet att bjuda in till en mycket intressant eftermiddag med Professor Lars Bondemark. Denna kurs ger dig större kunskap kring apnébehandling inom odontologin. Kursen passar både dig som tänker börja med behandling av apné samt för dig som är erfaren.

För fem år sedan arrangerade vi samma kurs med Lars och då blev vi över femtio deltagare. Intresset är stort så vänta inte för länge med er anmälan.

Innehåll:

  • Hur avviker snark- och sömnapnépatienten
  • Etablerade medicinska behandlingsmetoder
  • Behandling av snarkning och sömnapné med odontologisk anknytning
  • Mandibelframförande apparatur
  • Behandlingsresultat
  • Sidoeffekter av behandlingen
  • Sammanfattande råd – ”take home messages”

 

Lars Bondemark, Professor och övertandläkare i ortodonti, avdelningsföreståndare vid avdelningen för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Lars Bondemark är aktiv medlem i Angle Society of Europe. Lars har publicerat över 85 vetenskapliga artiklar och av dessa är mer än 30 randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter avseende olika ortodontiska behandlingsmetoders effektivitet, patientupplevelser och kostnadseffektivitet. Lars Bondemark har också publicerat forskning om hur tandläkaren kan behandla snarkning och sömnapné. Lars har varit huvudhandledare för 9 doktorander som avlagt odontologie doktorsexamen och är huvudhandledare för ytterligare 4 doktorander som planerar att disputera under 2019 och 2020.

Lars Bondemark har föreläst vid mer än 60 tillfällen internationellt och nationellt och 2007 fick Lars pris för den bästa forskningspresentationen vid 2nd International Conference on Evidence-based Advanced Dentistry, Hong Kong, China.  År 2012 mottog Lars Bondemark “Beni Solow Award”, dvs. för den bästa vetenskapliga publikationen i tidskriften European Journal of Orthodontics. Lars Bondemark erhöll år 2000 “den gyllene sonden” – pris av tandläkarstudenterna som årets bästa lärare.

Under 3 år, 2009-2012, var Lars Bondemark Dekanus vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Tider:

12:30         Gemensam Lunch

13:00         Inledning

13:15          Snarkning och sömnapné – vad kan tandläkaren göra. Med Professor Lars Bondemark

14:40         Kaffe/Te paus

15:00         Fortsättning föredrag

Ca 17:00   Beräknas vi vara klara.

 

  • Kursavgift: 650 kr per person inklusive mat, dryck, kaffe, lokal och föreläsning. Kom ihåg eventuella allergier.
  • Sista anmälningsdag den 10 september 2019.
  • Plats: TL Ystads nya lokaler på Aktergatan 4 i Ystad.

Anmäl er här

Det finns två alternativ till anmälan:

1. Direktanmälan med kortbetalning här.

2. Anmälan där vi skickar faktura till er klinik görs med mail till info@tlystad.com. Kom ihåg att anmäla ev. allergier

 

Varmt välkomna